International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


Choose Your Locale.

Regions

bgc (भारत) अरम’ (इथिय’पिया) अरम’ (केनिया) असमिया (भारत) अस्सेटीक (जर्जिया)
अस्सेटीक (रासिया) आइस्लेन्डिक (आइसलेण्ड) आईरिश (आयारलेण्ड) आईरिश (जथाय ब्रिटिश हादोर) आकान (घाना)
आघेम (केमेरून) आजारबायजानि (लेटीन,आजेरबाईजान) आजारबायजानि (लेटीन) आजारबायजानि (सिरिल्लिक,आजेरबाईजान) आजारबायजानि (सिरिल्लिक)
आफ्रिकान्स (खोला आफ्रिका) आफ्रिकान्स (नामीबिया) आम्हारिक (इथिय’पिया) आराबिक (आल्जेरिया) आराबिक (इज्राईल)
आराबिक (ईजिप्त) आराबिक (ईराक) आराबिक (एरिट्रिया) आराबिक (ओमान) आराबिक (कम’र’ज)
आराबिक (कातार) आराबिक (कुवैत) आराबिक (खोला सुदान) आराबिक (चाड) आराबिक (जथाय आराब एमिरेत)
आराबिक (जर्डान) आराबिक (जिबौति) आराबिक (त्युनिशिया) आराबिक (पेलेस्ताइननि ओनसोलफोर) आराबिक (बाहरैन)
आराबिक (बुहुम) आराबिक (मरक्क’) आराबिक (माउरिटानिया) आराबिक (येमेन) आराबिक (लीबिया)
आराबिक (लेबान’न) आराबिक (समालिया) आराबिक (साउदि आराबिया) आराबिक (सीरिया) आराबिक (सूदान)
आराबिक (सोनाबारि साहारा) आर्मेनियान (आर्मेनिया) आल्बानियान (आल्बानिया) आल्बानियान (कस’भ’) आल्बानियान (साहा मेसेड’निया)
आसु (तान्जानिया) आस्तुरियान (स्पैन) इटालियान (इटाली) इटालियान (भेटिकान नोगोर) इटालियान (सान मेरिन’)
इटालियान (सुईजारलेण्ड) इम्बु (केनिया) इंराजी (अस्ट्रिया) इंराजी (अस्ट्रेलिया) इंराजी (आमेरिकान सामआ)
इंराजी (आयारलेण्ड) इंराजी (आयोल अफ मेन) इंराजी (इउ. एस भार्जिन द्वीपफोर) इंराजी (इउ.एस नि बायजोआरि द्वीपफोर) इंराजी (इज्राईल)
इंराजी (उगाण्डा) इंराजी (एंगुइल्ला) इंराजी (एन्टिगुआ आरो बारबुडा) इंराजी (एरिट्रिया) इंराजी (एस्वातिनि)
इंराजी (कक’स द्वीपफोर) इंराजी (किरिबाती) इंराजी (कुक द्वीप) इंराजी (केनाडा) इंराजी (केनिया)
इंराजी (केमेरून) इंराजी (कैमेन द्वीपफोर) इंराजी (खोला आफ्रिका) इंराजी (खोला सुदान) इंराजी (ख्रिसमास द्वीपफोर)
इंराजी (गाम्बिया) इंराजी (गुआम) इंराजी (गुयाना) इंराजी (गोर्नसि) इंराजी (ग्रेनादा)
इंराजी (घाना) इंराजी (जथाय आराब एमिरेत) इंराजी (जथाय ब्रिटिश हादोर) इंराजी (जथाय हादोर आमेरिका,कम्प्यूटर) इंराजी (जथाय हादोर आमेरिका)
इंराजी (जामाइका) इंराजी (जाम्बिया) इंराजी (जार्मानी) इंराजी (जिब्राल्टार) इंराजी (जिम्बाब्वे)
इंराजी (जोर्सि) इंराजी (टकेलाऊ) इंराजी (टंगा) इंराजी (डेनमार्क) इंराजी (तान्जानिया)
इंराजी (तुभालु) इंराजी (तुर्की आरो काईक’ज द्वीपफोर) इंराजी (त्रिनिडाड आरो तबेग’) इंराजी (दमिनिका) इंराजी (दियेग’ गार्सिया)
इंराजी (नर्फ’क द्वीप) इंराजी (नाइजेरिया) इंराजी (नाउरू) इंराजी (नामीबिया) इंराजी (नीयूए)
इंराजी (नेदारलेण्ड) इंराजी (न्यूजीलेण्ड) इंराजी (पाकिस्तान) इंराजी (पापुआ निउ गिनी) इंराजी (पालाऊ)
इंराजी (पिटकाईर्न द्वीप) इंराजी (पुवेर्ट’ रीक’) इंराजी (फकलेण्ड द्वीपफोर) इंराजी (फिजी) इंराजी (फिनलेण्ड)
इंराजी (फिलीपिन्स) इंराजी (बत्स्वाना) इंराजी (बारबाड’स) इंराजी (बारमूडा) इंराजी (बाहामास)
इंराजी (बुरूण्डी) इंराजी (बुहुम) इंराजी (बेलजियाम) इंराजी (बेलिज) इंराजी (ब्रिटिश भार्जिन द्वीपफोर)
इंराजी (ब्रिटिशनि भारतारि लैथो बाहागो) इंराजी (भानुआटु) इंराजी (भारत) इंराजी (मनत्सेरात) इंराजी (मरिसियास)
इंराजी (माइक्रनेशिया) इंराजी (माकाउ एस.ए.आर चाइना) इंराजी (मादागास्कार) इंराजी (मार्शेल द्वीप) इंराजी (मालदीव)
इंराजी (मालावी) इंराजी (मालेशिया) इंराजी (माल्टा) इंराजी (यूरोप) इंराजी (रूआण्डा)
इंराजी (लाइबेरिया) इंराजी (लेस’थ’) इंराजी (सल’मन द्वीप) इंराजी (साइप्रास) इंराजी (सामआ)
इंराजी (साहायारि मारियाना द्वीप) इंराजी (सिंंगाप’र) इंराजी (सिन्त मार्तेन) इंराजी (सियेरा लेओन) इंराजी (सुईजारलेण्ड)
इंराजी (सूदान) इंराजी (सैन्ट कीत्स आरो नेभिस) इंराजी (सैन्ट भिन्सेन्ट आरो ग्रेनादीन्स) इंराजी (सैन्ट लुसिया) इंराजी (सैन्ट हेलेना)
इंराजी (सैशेल्लेस) इंराजी (स्ल’भेनिया) इंराजी (स्वीडेन) इंराजी (हंकं एस.ए.आर चाइना) ईग्ब’ (नाइजेरिया)
ईण्डनेसियान (इण्ड’नेशिया) ईनारी सामी (फिनलेण्ड) ईन्टरलिंग्वा (बुहुम) उईघुर (चाइना) उजबेक (आराबिक,आफगानिस्तान)
उजबेक (आराबिक) उजबेक (लेटीन,उजबेकिस्तान) उजबेक (लेटीन) उजबेक (सिरिल्लिक,उजबेकिस्तान) उजबेक (सिरिल्लिक)
उरीया (भारत) ऊर्दु (पाकिस्तान) ऊर्दु (भारत) एव’न्द’ (केमेरून) एवे (घाना)
एवे (टग’) एस्ट’नियान (एस्ट’निया) एस्पेरान्त’ (बुहुम) कईरा चीनि (माली) कईराबर’ सेन्नि (माली)
कन्नड (भारत) करियान (खोला करिया) करियान (साहा करिया) कर्निस (जथाय ब्रिटिश हादोर) कलगन्यान (जार्मानी)
कलालीसुत (ग्रीनलेण्ड) काईङां (ब्राजील) काक’ (केमेरून) काजाख (काजाखस्तान) कातालान (इटाली)
कातालान (एन्डर्रा) कातालान (फ्रान्स) कातालान (स्पैन) काबील (आल्जेरिया) काबुभेर्डीयानु (केप भेर्दे)
काम्बा (केनिया) कालेनजिन (केनिया) काश्मिरी (आराबिक,भारत) काश्मिरी (आराबिक) काश्मिरी (देबनागिरि,भारत)
काश्मिरी (देबनागिरि) किकुयु (केनिया) किन्यार्वान्दा (रूआण्डा) किरगीज (किर्गीस्तान) कुर्दीश (तुर्की)
केन्टनिज (आसार-खान्थिनि,हंकं एस.ए.आर चाइना) केन्टनिज (आसार-खान्थिनि) केन्टनिज (गोरलै खालामना होनाय,चाइना) केन्टनिज (गोरलै खालामना होनाय) कोंकणी (भारत)
क्रवेशियान (क्रवेशिया) क्रवेशियान (बसनिया आरो होर्जेगभिना) क्वासिअ’ (केमेरून) क्वेचुआ (एक्वाड’र) क्वेचुआ (पेरू)
क्वेचुआ (बलिभिया) ख’सा (खोला आफ्रिका) ख्मेर (कम्ब’डिया) गान्डा (उगाण्डा) गाहायसिन सर्बियान (जार्मानी)
गुजराती (भारत) गुशि (केनिया) गेलिसियान (स्पैन) गोजौआरि सर्बियान (जार्मानी) ग्रीक (ग्रीस)
ग्रीक (साइप्रास) चाइनीज (आसार-खान्थिनि,ताइवान) चाइनीज (आसार-खान्थिनि,माकाउ एस.ए.आर चाइना) चाइनीज (आसार-खान्थिनि,हंकं एस.ए.आर चाइना) चाइनीज (आसार-खान्थिनि)
चाइनीज (गोरलै खालामना होनाय,चाइना) चाइनीज (गोरलै खालामना होनाय,माकाउ एस.ए.आर चाइना) चाइनीज (गोरलै खालामना होनाय,सिंंगाप’र) चाइनीज (गोरलै खालामना होनाय,हंकं एस.ए.आर चाइना) चाइनीज (गोरलै खालामना होनाय)
चाकमा (बांलादेश) चाकमा (भारत) चीगा (उगाण्डा) चुभास (रासिया) चेचेन (रासिया)
चेबुआनो (फिलीपिन्स) चेरकी (जथाय हादोर आमेरिका) चैक (चेखिया) जर्जियान (जर्जिया) जला- फन्यी (सेनेगाल)
जापानीज (जापान) जाभानीस (इण्ड’नेशिया) जार्मा (नाइजेर) जार्मान (अस्ट्रिया) जार्मान (इटाली)
जार्मान (जार्मानी) जार्मान (बेलजियाम) जार्मान (लाक्जेमबुर्ग) जार्मान (लिक्तोनस्ताईन) जार्मान (सुईजारलेण्ड)
जुलू (खोला आफ्रिका) झंखा (भूटान) टंगान (टंगा) टाइटा (केनिया) टाटार (रासिया)
डात्च (आरूबा) डात्च (कुरासाव) डात्च (केरिबियान नेदारलेण्डस) डात्च (नेदारलेण्ड) डात्च (बेलजियाम)
डात्च (सिन्त मार्तेन) डात्च (सुरिनाम) डानिश (ग्रीनलेण्ड) डानिश (डेनमार्क) डुआला (केमेरून)
डोगरी (भारत) ताचेल्हीट (तिफिनाघ,मरक्क’) ताचेल्हीट (तिफिनाघ) ताचेल्हीट (लेटीन,मरक्क’) ताचेल्हीट (लेटीन)
ताजिक (ताजिकिस्तान) तामिल (भारत) तामिल (मालेशिया) तामिल (श्रीलंका) तामिल (सिंंगाप’र)
तिग्रीन्या (इथिय’पिया) तिग्रीन्या (एरिट्रिया) तिब्बती (चाइना) तिब्बती (भारत) तुर्कमेन (तुर्कमेनीस्तान)
तुर्कीस (तुर्की) तुर्कीस (साइप्रास) तेलुगु (भारत) तेस’ (उगाण्डा) तेस’ (केनिया)
तेसावाक (नाइजेर) थाई (थाइलेण्ड) नरवैजियान निनर्स्क (नरवै) नरवैजियान बकमाल (नरवै) नरवैजियान बकमाल (स्भालबार्ड आरो जान मायेन)
नाइजेरियान पिदजीन (नाइजेरिया) नामा (नामीबिया) नूवेर (खोला सुदान) नेपाली (नेपाल) नेपाली (भारत)
न्गम्बा (केमेरून) न्गीएम्बून (केमेरून) न्यानकोले (उगाण्डा) न्हीगातू (कलम्बिया) न्हीगातू (ब्राजील)
न्हीगातू (भेनेजुवेला) पर्टुगिज (आंगला) पर्टुगिज (केप भेर्दे) पर्टुगिज (गिनीया- बिसाऊ) पर्टुगिज (तिमर-लेस्ते)
पर्टुगिज (पर्तुगाल) पर्टुगिज (बिसुबारि गिनीया) पर्टुगिज (ब्राजील) पर्टुगिज (मजाम्बिक) पर्टुगिज (माकाउ एस.ए.आर चाइना)
पर्टुगिज (लाक्जेमबुर्ग) पर्टुगिज (साऊ तमे आरो प्रिन्सिप) पर्टुगिज (सुईजारलेण्ड) पलिश (पलेण्ड) पान्जाबी (आराबिक,पाकिस्तान)
पान्जाबी (आराबिक) पान्जाबी (गुरमुखी,भारत) पान्जाबी (गुरमुखी) पाश्त’ (आफगानिस्तान) पाश्त’ (पाकिस्तान)
फार्सी (आफगानिस्तान) फार्सी (ईरान) फिन्निस (फिनलेण्ड) फिलिपिन’ (फिलीपिन्स) फुलाह (आदलाम,केमेरून)
फुलाह (आदलाम,गाम्बिया) फुलाह (आदलाम,गिनीया- बिसाऊ) फुलाह (आदलाम,गिनीया) फुलाह (आदलाम,घाना) फुलाह (आदलाम,नाइजेर)
फुलाह (आदलाम,नाइजेरिया) फुलाह (आदलाम,बुर्किना फास’) फुलाह (आदलाम,माउरिटानिया) फुलाह (आदलाम,लाइबेरिया) फुलाह (आदलाम,सियेरा लेओन)
फुलाह (आदलाम,सेनेगाल) फुलाह (आदलाम) फुलाह (लेटीन,केमेरून) फुलाह (लेटीन,गाम्बिया) फुलाह (लेटीन,गिनीया- बिसाऊ)
फुलाह (लेटीन,गिनीया) फुलाह (लेटीन,घाना) फुलाह (लेटीन,नाइजेर) फुलाह (लेटीन,नाइजेरिया) फुलाह (लेटीन,बुर्किना फास’)
फुलाह (लेटीन,माउरिटानिया) फुलाह (लेटीन,लाइबेरिया) फुलाह (लेटीन,सियेरा लेओन) फुलाह (लेटीन,सेनेगाल) फुलाह (लेटीन)
फेर’वीज (डेनमार्क) फेर’वीज (फेर’ द्वीपफोर) फ्रिउलियान (इटाली) फ्रेन्च (आल्जेरिया) फ्रेन्च (कंग’- ब्राज्जाभील)
फ्रेन्च (कंग’-किनशासा) फ्रेन्च (कट दिभवेर) फ्रेन्च (कम’र’ज) फ्रेन्च (केनाडा) फ्रेन्च (केमेरून)
फ्रेन्च (गाबन) फ्रेन्च (गिनीया) फ्रेन्च (ग्वादेल्यूप) फ्रेन्च (चाड) फ्रेन्च (जिबौति)
फ्रेन्च (टग’) फ्रेन्च (त्युनिशिया) फ्रेन्च (नाइजेर) फ्रेन्च (निउ केलेडनिया) फ्रेन्च (फ्रान्स)
फ्रेन्च (फ्रेन्च गिआना) फ्रेन्च (फ्रेन्च पलिनेशिया) फ्रेन्च (बिसुबारि गिनीया) फ्रेन्च (बुरूण्डी) फ्रेन्च (बुर्किना फास’)
फ्रेन्च (बेनिन) फ्रेन्च (बेलजियाम) फ्रेन्च (भानुआटु) फ्रेन्च (मनाक’) फ्रेन्च (मरक्क’)
फ्रेन्च (मरिसियास) फ्रेन्च (माउरिटानिया) फ्रेन्च (मादागास्कार) फ्रेन्च (मायत्ते) फ्रेन्च (मार्तिनिक)
फ्रेन्च (माली) फ्रेन्च (मिरु आफ्रिका सुबुंखुंथाय) फ्रेन्च (रूआण्डा) फ्रेन्च (रेयूनियन) फ्रेन्च (लाक्जेमबुर्ग)
फ्रेन्च (वालिस आरो फ्युचुना) फ्रेन्च (सीरिया) फ्रेन्च (सुईजारलेण्ड) फ्रेन्च (सेनेगाल) फ्रेन्च (सैन्ट बार्थेलेमी)
फ्रेन्च (सैन्ट मार्तिन) फ्रेन्च (सैन्ट. पिएर आरो मिकैलन) फ्रेन्च (सैशेल्लेस) फ्रेन्च (हाइती) बर’ (भारत)
बस्नियान (लेटीन,बसनिया आरो होर्जेगभिना) बस्नियान (लेटीन) बस्नियान (सिरिल्लिक,बसनिया आरो होर्जेगभिना) बस्नियान (सिरिल्लिक) बाफिया (केमेरून)
बाम्बारा (माली) बार्मिस (म्यानमार) बांला (बांलादेश) बांला (भारत) बासा (केमेरून)
बास्क (स्पैन) बुल्गारियान (बुल्गारिया) बेना (तान्जानिया) बेम्बा (जाम्बिया) बेलारुसियान (बेलारूस)
ब्रेट’न (फ्रान्स) भजपुरी (भारत) भाई (भाई,लाइबेरिया) भाई (भाई) भाई (लेटीन,लाइबेरिया)
भाई (लेटीन) भियेतनामिस (भियेतनाम) भुन्ज’ (तान्जानिया) मंगलियान (मंगलिया) मनिपुरी (बांला,भारत)
मनिपुरी (बांला) मरिछ्येन (मरिसियास) मलै (इण्ड’नेशिया) मलै (ब्रूने) मलै (मालेशिया)
मलै (सिंंगाप’र) माऔरि (न्यूजीलेण्ड) माक’ण्डे (तान्जानिया) माखुवा- मीट्ट’ (मजाम्बिक) माजान्देरानि (ईरान)
माराथी (भारत) मालागासी (मादागास्कार) मालायालम (भारत) माल्टीज (माल्टा) मासाई (केनिया)
मासाई (तान्जानिया) मिरु कुर्दिस (ईराक) मिरु कुर्दिस (ईरान) मुन्दां (केमेरून) मेचामे (तान्जानिया)
मेता (केमेरून) मेनक्स (आयोल अफ मेन) मेरु (केनिया) मेसेड’नियान (साहा मेसेड’निया) मैथीली (भारत)
यरूबा (नाइजेरिया) यरूबा (बेनिन) यांबेन (केमेरून) यीद्दीश (बुहुम) युक्रेनियान (यूक्रेन)
रमानीयान (मल्ड’भा) रमानीयान (रमानिया) रमान्श (सुईजारलेण्ड) रम्ब’ (तान्जानिया) राजस्थानी (भारत)
रासियान (काजाखस्तान) रासियान (किर्गीस्तान) रासियान (बेलारूस) रासियान (मल्ड’भा) रासियान (यूक्रेन)
रासियान (रासिया) रुन्दी (बुरूण्डी) र्वा (तान्जानिया) लाऊ (लाओस) लाक’ता (जथाय हादोर आमेरिका)
लाक्जेमबुर्गीश (लाक्जेमबुर्ग) लाङि (तान्जानिया) लाटभियान (लाटभीया) लिंगाला (आंगला) लिंगाला (कंग’- ब्राज्जाभील)
लिंगाला (कंग’-किनशासा) लिंगाला (मिरु आफ्रिका सुबुंखुंथाय) लिथुवानियान (लिथुआनिया) लुअ’ (केनिया) लुईया (केनिया)
लुबा-काटाङा (कंग’-किनशासा) वल’फ (सेनेगाल) वाल्सार (सुईजारलेण्ड) वैल्श (जथाय ब्रिटिश हादोर) शना (जिम्बाब्वे)
शामबाला (तान्जानिया) शीचुआन यी (चाइना) स’गा (उगाण्डा) स’माली (इथिय’पिया) स’माली (केनिया)
स’माली (जिबौति) स’माली (समालिया) संस्कृत (भारत) साखा (रासिया) साङ’ (मिरु आफ्रिका सुबुंखुंथाय)
साङु (तान्जानिया) सान्थाली (अल चीकी,भारत) सान्थाली (अल चीकी) साम्बुरू (केनिया) सार्दीनीयान (इटाली)
सार्बियान (लेटीन,कस’भ’) सार्बियान (लेटीन,बसनिया आरो होर्जेगभिना) सार्बियान (लेटीन,मन्टेनेग्र’) सार्बियान (लेटीन,सार्बिया) सार्बियान (लेटीन)
सार्बियान (सिरिल्लिक,कस’भ’) सार्बियान (सिरिल्लिक,बसनिया आरो होर्जेगभिना) सार्बियान (सिरिल्लिक,मन्टेनेग्र’) सार्बियान (सिरिल्लिक,सार्बिया) सार्बियान (सिरिल्लिक)
साहा न्देबेले (जिम्बाब्वे) साहायारि लुरी (ईराक) साहायारि लुरी (ईरान) साहायारि सामी (नरवै) साहायारि सामी (फिनलेण्ड)
साहायारि सामी (स्वीडेन) सिन्धी (आराबिक,पाकिस्तान) सिन्धी (आराबिक) सिन्धी (देबनागिरि,भारत) सिन्धी (देबनागिरि)
सींहाला (श्रीलंका) सुन्दानी (लेटीन,इण्ड’नेशिया) सुन्दानी (लेटीन) सेना (मजाम्बिक) सेन्ट्रेल आटलास तामाजाईट (मरक्क’)
सोनाबारि फ्रिजियान (नेदारलेण्ड) स्कटिस गैलिक (जथाय ब्रिटिश हादोर) स्टेन्दार्द मरक्कान तामाजाईट (मरक्क’) स्पेनिश (आर्जेन्टिना) स्पेनिश (ऊरुगुवे)
स्पेनिश (एक्वाड’र) स्पेनिश (एल साल्भाड’र) स्पेनिश (कलम्बिया) स्पेनिश (कस्टा रिका) स्पेनिश (कानारि द्वीपफोर)
स्पेनिश (किउता आरो मेलिल्ला) स्पेनिश (क्यूबा) स्पेनिश (गुवाटेमाला) स्पेनिश (चिले) स्पेनिश (जथाय हादोर आमेरिका)
स्पेनिश (दमिनिकान सुबुंखुंथाय) स्पेनिश (निकारागुआ) स्पेनिश (पानामा) स्पेनिश (पारागुए) स्पेनिश (पुवेर्ट’ रीक’)
स्पेनिश (पेरू) स्पेनिश (फिलीपिन्स) स्पेनिश (बलिभिया) स्पेनिश (बिसुबारि गिनीया) स्पेनिश (बेलिज)
स्पेनिश (ब्राजील) स्पेनिश (भेनेजुवेला) स्पेनिश (मेक्सिक’) स्पेनिश (लेटीन आमेरिका) स्पेनिश (स्पैन)
स्पेनिश (हण्डूरास) स्ल’भाक (स्लभाकिया) स्लोभेनियान (स्ल’भेनिया) स्वाहिली (उगाण्डा) स्वाहिली (कंग’-किनशासा)
स्वाहिली (केनिया) स्वाहिली (तान्जानिया) स्वीडिश (आलाण्ड द्वीपफोर) स्वीडिश (फिनलेण्ड) स्वीडिश (स्वीडेन)
स्वीस जार्मान (फ्रान्स) स्वीस जार्मान (लिक्तोनस्ताईन) स्वीस जार्मान (सुईजारलेण्ड) हाउसा (घाना) हाउसा (नाइजेर)
हाउसा (नाइजेरिया) हांगारियान (हांगारी) हावाईयान (जथाय हादोर आमेरिका) हिन्दी (भारत) हिन्दी (लेटीन,भारत)
हिन्दी (लेटीन) हिब्रिउ (इज्राईल) (none)

divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 72.1
CLDR Version 42.0
28 नवेम्बर 2022, समबार नि फुं 7:40:05 गोरोबहोनाय मुलुगनां सम याव
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
बर’
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
This display locale, brx, is unsupported.
divider

Help   Transliteration Help     XML Source   Compare     File a bug