International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


Change the Locale used for Labels

Regions

af (afrik anǝ a sud) af (namibí) agq (kamɛrún) as (indí) asa (tanzaní)
ast (kpanyá) az (Cyrl, azabecán) az (Cyrl) az (Latn, azabecán) az (Latn)
bas (kamɛrún) bem (zambí) bez (tanzaní) bgc (indí) bho (indí)
bm (mali) bo (cín) bo (indí) br (pɛrɛsǝ́) brx (indí)
bs (Cyrl, bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín) bs (Cyrl) bs (Latn, bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín) bs (Latn) ca (andɔrǝ)
ca (italí) ca (kpanyá) ca (pɛrɛsǝ́) ccp (baŋladɛ́c) ccp (indí)
ce (risí) ceb (filipǝ́n) cgg (uganda) chr (amɛrika) ckb (irák)
ckb (iráŋ) cv (risí) cy (kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn) da (danmak) da (grínlan)
dav (kɛnya) dje (nijɛ́r) doi (indí) dsb (djɛrman) dua (kamɛrún)
dyo (sɛnɛgal) dz (bután) ebu (kɛnya) ee (gána) ee (togo)
eo (001) et (ɛstoní) eu (kpanyá) ewo (kamɛrún) ff (Adlm, bukína fǝ́ asɔ)
ff (Adlm, gambí) ff (Adlm, gána) ff (Adlm, ginɛ́ bisɔ́) ff (Adlm, ginɛ́) ff (Adlm, kamɛrún)
ff (Adlm, libɛrya) ff (Adlm, mwaritaní) ff (Adlm, nijɛ́r) ff (Adlm, nijɛ́rya) ff (Adlm, sɛnɛgal)
ff (Adlm, syɛraleon) ff (Adlm) ff (Latn, bukína fǝ́ asɔ) ff (Latn, gambí) ff (Latn, gána)
ff (Latn, ginɛ́ bisɔ́) ff (Latn, ginɛ́) ff (Latn, kamɛrún) ff (Latn, libɛrya) ff (Latn, mwaritaní)
ff (Latn, nijɛ́r) ff (Latn, nijɛ́rya) ff (Latn, sɛnɛgal) ff (Latn, syɛraleon) ff (Latn)
fi (fínlan) fil (filipǝ́n) fo (danmak) fo (FO) fur (italí)
fy (kǝlɔŋ kǝ ázǝ) ga (ilán) ga (kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn) gd (kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn) gl (kpanyá)
gsw (lictɛnstɛ́n) gsw (pɛrɛsǝ́) gsw (swís) gu (indí) guz (kɛnya)
gv (IM) haw (amɛrika) he (israɛ́l) hr (bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín) hr (krwasí)
hsb (djɛrman) hy (armɛní) ia (001) ii (cín) is (zǝ i glás)
jgo (kamɛrún) jmc (tanzaní) ka (jɔrjí) kab (aljɛrí) kam (kɛnya)
kde (tanzaní) kea (kapvɛr) kgp (brɛsíl) khq (mali) ki (kɛnya)
kk (kazakstáŋ) kkj (kamɛrún) kl (grínlan) kln (kɛnya) kn (indí)
kok (indí) ks (Arab, indí) ks (Arab) ks (Deva, indí) ks (Deva)
ksb (tanzaní) ksh (djɛrman) ku (tirkí) kw (kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn) ky (kigistáŋ)
lag (tanzaní) lb (luksɛmbúr) lg (uganda) lkt (amɛrika) ln (angóla)
ln (kɔngó anyɔ́n) ln (kɔngó) ln (santrafrík) lo (laɔs) lrc (irák)
lrc (iráŋ) lt (litwaní) lu (kɔngó anyɔ́n) luo (kɛnya) luy (kɛnya)
lv (lɛtoní) mai (indí) mas (kɛnya) mas (tanzaní) mer (kɛnya)
mfe (mwarís) mg (madagaska) mgh (mosambík) mgo (kamɛrún) mi (zɛlan anyɔ́n)
mk (MK) ml (indí) mn (mɔŋolí) mni (Beng, indí) mni (Beng)
mr (indí) mt (maltǝ) mua (kamɛrún) mzn (iráŋ) naq (namibí)
nb (nɔrvɛjǝ) nb (SJ) nd (zimbabwɛ́) nmg (kamɛrún) nn (nɔrvɛjǝ)
nnh (kamɛrún) nus (SS) nyn (uganda) om (ɛtyɔpí) om (kɛnya)
or (indí) os (jɔrjí) os (risí) pcm (nijɛ́rya) ps (afganistáŋ)
ps (pakistáŋ) qu (bɔɔlíví) qu (ɛkwatɛǝ́) qu (pɛrú) raj (indí)
riakan (gána) riamarik (ɛtyɔpí) riarab (001) riarab (aljɛrí) riarab (arabí saodí)
riarab (barǝ́n) riarab (bǝlɔŋ bǝ kaksa bɛ táatáaŋzǝn) riarab (caád) riarab (dyibutí) riarab (EH)
riarab (ɛjípt) riarab (ɛritrɛ́) riarab (irák) riarab (israɛ́l) riarab (jɔrdán)
riarab (katá) riarab (komɔr) riarab (kuwɛit) riarab (libáŋ) riarab (libí)
riarab (marɔk) riarab (mwaritaní) riarab (oman) riarab (sirí) riarab (somalí)
riarab (SS) riarab (sudan) riarab (tunɛsí) riarab (yɛmɛn) riarab (zǝ palɛstínǝ)
ribɛlɔrís (bɛlaris) ribɛngáli (baŋladɛ́c) ribɛngáli (indí) ribirmán (myanmár) ribulgarí (bulgarí)
ricɛ́k (cɛ́k) ricinɔá (Hans, cín) ricinɔá (Hans, HK) ricinɔá (Hans, MO) ricinɔá (Hans, siŋapó)
ricinɔá (Hans) ricinɔá (Hant, HK) ricinɔá (Hant, MO) ricinɔá (Hant, tɛwán) ricinɔá (Hant)
ridjɛrman (bɛljík) ridjɛrman (djɛrman) ridjɛrman (italí) ridjɛrman (lictɛnstɛ́n) ridjɛrman (luksɛmbúr)
ridjɛrman (otric) ridjɛrman (swís) rigrɛ́k (cíprɛ) rigrɛ́k (grɛ́k) riigbo (nijɛ́rya)
riíndí (indí) riíndí (Latn, indí) riíndí (Latn) riindonɛsí (indonɛsí) riingɛrís (001)
riingɛrís (150) riingɛrís (afrik anǝ a sud) riingɛrís (amɛrika, POSIX) riingɛrís (amɛrika) riingɛrís (angiya)
riingɛrís (antiga ri barbúda) riingɛrís (baabaadǝ) riingɛrís (baamás) riingɛrís (bǝlɔŋ bǝ kaksa bɛ táatáaŋzǝn) riingɛrís (bɛɛmúdǝ)
riingɛrís (bɛliz) riingɛrís (bɛljík) riingɛrís (botswana) riingɛrís (burundí) riingɛrís (CC)
riingɛrís (cíprɛ) riingɛrís (CX) riingɛrís (danmak) riingɛrís (DG) riingɛrís (djɛrman)
riingɛrís (dɔminik) riingɛrís (ɛritrɛ́) riingɛrís (fíji) riingɛrís (filipǝ́n) riingɛrís (fínlan)
riingɛrís (gambí) riingɛrís (gána) riingɛrís (GG) riingɛrís (grɛnadǝ) riingɛrís (guyán)
riingɛrís (gwám) riingɛrís (HK) riingɛrís (ilán) riingɛrís (IM) riingɛrís (indí)
riingɛrís (israɛ́l) riingɛrís (jamaík) riingɛrís (JE) riingɛrís (jibraltá) riingɛrís (kamɛrún)
riingɛrís (kanada) riingɛrís (kǝlɔŋ kǝ ázǝ) riingɛrís (kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn) riingɛrís (kɛnya) riingɛrís (kiribáti)
riingɛrís (lǝsóto) riingɛrís (libɛrya) riingɛrís (madagaska) riingɛrís (malawi) riingɛrís (maldivǝ)
riingɛrís (malɛsí) riingɛrís (maltǝ) riingɛrís (mikronɛ́si) riingɛrís (MO) riingɛrís (mɔnsɛrat)
riingɛrís (mwarís) riingɛrís (namibí) riingɛrís (nijɛ́rya) riingɛrís (niwɛ́) riingɛrís (nwarú)
riingɛrís (otric) riingɛrís (ɔstralí) riingɛrís (pakistáŋ) riingɛrís (palwa) riingɛrís (papwazí ginɛ́ anyɔ́n)
riingɛrís (pitkɛ́n) riingɛrís (pɔtoríko) riingɛrís (rwanda) riingɛrís (samɔa a amɛrika) riingɛrís (samɔa)
riingɛrís (sɛcɛl) riingɛrís (sɛnkrǝstɔ́f ri nyɛ́vǝ) riingɛrís (sɛntɛ́len) riingɛrís (sɛntlísí) riingɛrís (sɛnvǝnsǝŋ ri grɛnadín)
riingɛrís (siŋapó) riingɛrís (slovɛní) riingɛrís (SS) riingɛrís (sudan) riingɛrís (swazilan)
riingɛrís (swɛdǝ) riingɛrís (swís) riingɛrís (SX) riingɛrís (syɛraleon) riingɛrís (tanzaní)
riingɛrís (tɛrinitɛ ri tobago) riingɛrís (tokǝlao) riingɛrís (tɔŋa) riingɛrís (tuwalu) riingɛrís (uganda)
riingɛrís (UM) riingɛrís (wanwatu) riingɛrís (zambí) riingɛrís (zǝ bɛ gɔn inɛ á amɛrika) riingɛrís (zǝ bɛ gɔn inɛ a ingɛrís)
riingɛrís (zǝ i gan) riingɛrís (zǝ i marcál) riingɛrís (zǝ ingɛrís ncɔ́m wa indi) riingɛrís (zǝ maalwín) riingɛrís (zǝ maryánnɔ́r)
riingɛrís (zǝ salomɔ́n) riingɛrís (zǝ tirk ri kakɔs) riingɛrís (zɛ i kúk) riingɛrís (zɛ nɔ́fɔlk) riingɛrís (zɛlan anyɔ́n)
riingɛrís (zimbabwɛ́) riitalyɛ́n (italí) riitalyɛ́n (sɛnmarǝn) riitalyɛ́n (swís) riitalyɛ́n (watikáŋ)
rijapɔ́ŋ (japɔ́ŋ) rijawanɛ́ (indonɛsí) rikaksa (gána) rikaksa (nijɛ́r) rikaksa (nijɛ́rya)
rikmɛr (kambodj) rikɔrɛɛ́ (korɛanɔ́r) rikɔrɛɛ́ (korɛasud) rikpa (kamɛrún) rikpanyá (419)
rikpanyá (amɛrika) rikpanyá (arjǝntín) rikpanyá (bɛliz) rikpanyá (bɔɔlíví) rikpanyá (brɛsíl)
rikpanyá (cíli) rikpanyá (dɔminik rɛpublík) rikpanyá (EA) rikpanyá (ɛkwatɛǝ́) rikpanyá (filipǝ́n)
rikpanyá (ginɛ́ ɛkwatɔrial) rikpanyá (gwátǝmala) rikpanyá (IC) rikpanyá (kolɔmbí) rikpanyá (kɔstaríka)
rikpanyá (kpanyá) rikpanyá (kuba) rikpanyá (mɛksík) rikpanyá (níkarágwa) rikpanyá (ɔnduras)
rikpanyá (panama) rikpanyá (paragwɛ́) rikpanyá (pɛrú) rikpanyá (pɔtoríko) rikpanyá (salvadɔr)
rikpanyá (urugwɛ́) rikpanyá (wɛnǝzwɛla) rimalaí (brunǝ́) rimalaí (indonɛsí) rimalaí (malɛsí)
rimalaí (siŋapó) rinepalɛ́ (indí) rinepalɛ́ (nɛpal) riɔlándɛ́ (aruba) riɔlándɛ́ (bɛljík)
riɔlándɛ́ (BQ) riɔlándɛ́ (CW) riɔlándɛ́ (kǝlɔŋ kǝ ázǝ) riɔlándɛ́ (surinam) riɔlándɛ́ (SX)
riɔngrɔá (ɔngrí) ripɛnjabí (Arab, pakistáŋ) ripɛnjabí (Arab) ripɛnjabí (Guru, indí) ripɛnjabí (Guru)
ripɛrɛsǝ́ (aljɛrí) ripɛrɛsǝ́ (ayiti) ripɛrɛsǝ́ (bɛljík) ripɛrɛsǝ́ (bɛnǝ́n) ripɛrɛsǝ́ (BL)
ripɛrɛsǝ́ (bukína fǝ́ asɔ) ripɛrɛsǝ́ (burundí) ripɛrɛsǝ́ (caád) ripɛrɛsǝ́ (dyibutí) ripɛrɛsǝ́ (gabɔŋ)
ripɛrɛsǝ́ (ginɛ́ ɛkwatɔrial) ripɛrɛsǝ́ (ginɛ́) ripɛrɛsǝ́ (guyán i pɛrɛsǝ́) ripɛrɛsǝ́ (gwadɛlúp) ripɛrɛsǝ́ (kalɛdoní anyɔ́n)
ripɛrɛsǝ́ (kamɛrún) ripɛrɛsǝ́ (kanada) ripɛrɛsǝ́ (komɔr) ripɛrɛsǝ́ (kɔngó anyɔ́n) ripɛrɛsǝ́ (kɔngó)
ripɛrɛsǝ́ (kɔtiwuár) ripɛrɛsǝ́ (luksɛmbúr) ripɛrɛsǝ́ (madagaska) ripɛrɛsǝ́ (mali) ripɛrɛsǝ́ (marɔk)
ripɛrɛsǝ́ (matiník) ripɛrɛsǝ́ (mayɔ́t) ripɛrɛsǝ́ (MF) ripɛrɛsǝ́ (monako) ripɛrɛsǝ́ (mwarís)
ripɛrɛsǝ́ (mwaritaní) ripɛrɛsǝ́ (nijɛ́r) ripɛrɛsǝ́ (pɛrɛsǝ́) ripɛrɛsǝ́ (pɔlinɛsí a pɛrɛsǝ́) ripɛrɛsǝ́ (rɛunyɔŋ)
ripɛrɛsǝ́ (rwanda) ripɛrɛsǝ́ (santrafrík) ripɛrɛsǝ́ (sɛcɛl) ripɛrɛsǝ́ (sɛnɛgal) ripɛrɛsǝ́ (sɛnpyɛr ri mikɛlɔŋ)
ripɛrɛsǝ́ (sirí) ripɛrɛsǝ́ (swís) ripɛrɛsǝ́ (togo) ripɛrɛsǝ́ (tunɛsí) ripɛrɛsǝ́ (walis ri futuna)
ripɛrɛsǝ́ (wanwatu) ripɛrsán (afganistáŋ) ripɛrsán (iráŋ) ripɔlɔ́n (polɔ́n) ripɔrtugɛ́ (angóla)
ripɔrtugɛ́ (brɛsíl) ripɔrtugɛ́ (ginɛ́ bisɔ́) ripɔrtugɛ́ (ginɛ́ ɛkwatɔrial) ripɔrtugɛ́ (kapvɛr) ripɔrtugɛ́ (luksɛmbúr)
ripɔrtugɛ́ (MO) ripɔrtugɛ́ (mosambík) ripɔrtugɛ́ (portugál) ripɔrtugɛ́ (saotomɛ́ ri priŋsib) ripɔrtugɛ́ (swís)
ripɔrtugɛ́ (timor anǝ á ɛst) rirís (bɛlaris) rirís (kazakstáŋ) rirís (kigistáŋ) rirís (mɔldaví)
rirís (risí) rirís (ukrain) rirɔmán (mɔldaví) rirɔmán (rɔmaní) rirwanda (rwanda)
risomalí (dyibutí) risomalí (ɛtyɔpí) risomalí (kɛnya) risomalí (somalí) riswɛ́dǝ (AX)
riswɛ́dǝ (fínlan) riswɛ́dǝ (swɛdǝ) ritaí (tɛlan) ritamúl (indí) ritamúl (malɛsí)
ritamúl (siŋapó) ritamúl (srílaŋka) riturk (cíprɛ) riturk (tirkí) riukrɛ́n (ukrain)
riurdú (indí) riurdú (pakistáŋ) riwyɛtnám (wyɛtnám) riyúuba (bɛnǝ́n) riyúuba (nijɛ́rya)
rizúlu (afrik anǝ a sud) rm (swís) rn (burundí) rof (tanzaní) rwk (tanzaní)
sa (indí) sah (risí) saq (kɛnya) sat (Olck, indí) sat (Olck)
sbp (tanzaní) sc (italí) sd (Arab, pakistáŋ) sd (Arab) sd (Deva, indí)
sd (Deva) se (fínlan) se (nɔrvɛjǝ) se (swɛdǝ) seh (mosambík)
ses (mali) sg (santrafrík) shi (Latn, marɔk) shi (Latn) shi (Tfng, marɔk)
shi (Tfng) si (srílaŋka) sk (slovakí) sl (slovɛní) smn (fínlan)
sn (zimbabwɛ́) sq (albaní) sq (MK) sq (XK) sr (Cyrl, bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín)
sr (Cyrl, ME) sr (Cyrl, RS) sr (Cyrl, XK) sr (Cyrl) sr (Latn, bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín)
sr (Latn, ME) sr (Latn, RS) sr (Latn, XK) sr (Latn) su (Latn, indonɛsí)
su (Latn) sw (kɛnya) sw (kɔngó anyɔ́n) sw (tanzaní) sw (uganda)
te (indí) teo (kɛnya) teo (uganda) tg (tadjikistaŋ) ti (ɛritrɛ́)
ti (ɛtyɔpí) tk (tirkmɛnistaŋ) to (tɔŋa) tt (risí) twq (nijɛ́r)
tzm (marɔk) ug (cín) uz (Arab, afganistáŋ) uz (Arab) uz (Cyrl, usbɛkistaŋ)
uz (Cyrl) uz (Latn, usbɛkistaŋ) uz (Latn) vai (Latn, libɛrya) vai (Latn)
vai (Vaii, libɛrya) vai (Vaii) vun (tanzaní) wae (swís) wo (sɛnɛgal)
xh (afrik anǝ a sud) xog (uganda) yav (kamɛrún) yi (001) yrl (brɛsíl)
yrl (kolɔmbí) yrl (wɛnǝzwɛla) yue (Hans, cín) yue (Hans) yue (Hant, HK)
yue (Hant) zgh (marɔk) (none)

divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 72.1
CLDR Version 42.0
sɔ́ndǝ 27 ŋwíí akǝ ntɛk di bɔ́k 2022 14:30:43 GMT
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
rikpa
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
This display locale, ksf, is unsupported.
divider

Help   Transliteration Help     XML Source   Compare     File a bug