International Components for Unicode

ICU Home
  · ICU Home
ICU4C Demos
  · Converter Explorer
  · Collation Demo
  · Segments
  · IDNA
  · Locale Explorer
  · Normalization Browser
  · Regular Expressions
  · String Compare
  · Transforms
  · Unicode Browser
ICU4J Demos
  · Demo Page
Tools
 

Related Websites

Unicode Consortium

Common Locale Data

 

Display Problems?


Note: You're viewing a locale that does not have verified data . ICU will support this with inherited information, but that information is not verified to be correct. [Kurdish (Japan)]

Please do not file bugs against this locale.

ICU  >  Demonstrations  >  Locale Explorer
Language
Kurdish
Region / Variant
Japan
Calendar
(default)
Sort Order
(default)
Currency
(default)
Numbers
(default)
(inherited)This page shows the localization data for the locale listed at left. This Locale contains data for this language, as well as conventions for this particular region.
divider
Locale Codes  
LanguageRegionVariant
kuJP
3kurJPN

 
divider
Windows Locale ID  
0x0
 
divider
ICU Data Version (inherited from Unknown language) 
41
divider
Locale Script  
Short NamesLong Names
LatnLatin

divider
Exemplar Characters  
Rules [a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z]
Set abcdefghijklmnopqrstuvwxyzçêîûş

divider
DefaultCalendar  
Default Calendar: Gregorian Calendar

divider
Day  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Yyekşem
1Dduşem
2Ssêşem
3Ççşçarşem
4Ppêncşem
5Îînîn
6Şşşemî

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Yyekşem
1Dduşem
2Ssêşem
3Ççşçarşem
4Ppêncşem
5Îînîn
6Şşşemî

divider
Month  

Formatting

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Rrêbrêbendanê
1Rreşreşemiyê
2Aadaadarê
3Aavravrêlê
4Ggulgulanê
5Ppûşpûşperê
6Ttîrtîrmehê
7Ggelgelawêjê
8Rrezrezberê
9Kkewkewçêrê
10Ssersermawezê
11Bberberfanbarê

Stand-alone

#Narrow NamesShort NamesLong Names
0Rrêbrêbendan
1Rreşreşemî
2Aadaadar
3Aavravrêl
4Ggulgulan
5Ppûşpûşper
6Ttîrtîrmeh
7Ggelgelawêj
8Rrezrezber
9Kkewkewçêr
10Ssersermawez
11Bberberfanbar

 
divider
AM & PM  
0amBN
1pmPN

 
divider
eras (cumulative data from parent not shown)  
#Narrow NamesShort NamesLong Names
0BZBZberî zayînê
1PZPZpiştî zayînê

divider
Date & Time Patterns (inherited from Unknown language)
0Full TimeHH:mm:ss zzzz16:46:54 GMT
1Long TimeHH:mm:ss z16:46:54 UTC
2Medium TimeHH:mm:ss16:46:54
3Short TimeHH:mm16:46
4Full Datey MMMM d, EEEE2022 rezberê 25, yekşem
5Long Datey MMMM d2022 rezberê 25
6Medium Datey MMM d2022 rez 25
7Short Datey-MM-dd2022-09-25
8Date-Time pattern.
{0} = time, {1} = date
{1} {0}2022-09-25 16:46

divider
Date and Time Options  
First day of the week: 1 ( 1=SUNDAY )
Minimal Days in First Week: 1
divider
Numbers : Western Digits  
Decimal Pattern#,##0.### 1.234,56
Currency Pattern#,##0 ¤ 1.235 JP¥
Percent Pattern%#,##0 %123.456
Scientific Pattern#E0 1,23456E3
NumberPatterns4%%2d-year: 0: hundred; 1: oh-=%spellout-numbering=; 10: =%spellout-numbering=;
%spellout-numbering-year: 0: =%spellout-numbering=; 1010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 1100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 2000: =%spellout-numbering=; 2010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 2100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 3000: =%spellout-numbering=; 3010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 3100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 4000: =%spellout-numbering=; 4010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 4100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 5000: =%spellout-numbering=; 5010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 5100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 6000: =%spellout-numbering=; 6010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 6100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 7000: =%spellout-numbering=; 7010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 7100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 8000: =%spellout-numbering=; 8010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 8100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 9000: =%spellout-numbering=; 9010/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 9100/100: <%spellout-numbering-year< >%%2d-year>; 10000: =%spellout-numbering=; -x: minus >%spellout-numbering-year>; x.x: =#,##0.#=; %spellout-numbering: 0: =%spellout-cardinal=; -x: minus >%spellout-numbering>; Inf: infinity; NaN: not a number; %spellout-numbering-verbose: 0: =%spellout-cardinal-verbose=; -x: minus >%spellout-numbering-verbose>; Inf: infinity; NaN: not a number; %spellout-cardinal: 0: zero; 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten; 11: eleven; 12: twelve; 13: thirteen; 14: fourteen; 15: fifteen; 16: sixteen; 17: seventeen; 18: eighteen; 19: nineteen; 20: twenty; 21: twenty->%spellout-cardinal>; 30: thirty; 31: thirty->%spellout-cardinal>; 40: forty; 41: forty->%spellout-cardinal>; 50: fifty; 51: fifty->%spellout-cardinal>; 60: sixty; 61: sixty->%spellout-cardinal>; 70: seventy; 71: seventy->%spellout-cardinal>; 80: eighty; 81: eighty->%spellout-cardinal>; 90: ninety; 91: ninety->%spellout-cardinal>; 100: <%spellout-cardinal< hundred; 101: <%spellout-cardinal< hundred >%spellout-cardinal>; 1000: <%spellout-cardinal< thousand; 1001: <%spellout-cardinal< thousand >%spellout-cardinal>; 1000000: <%spellout-cardinal< million; 1000001: <%spellout-cardinal< million >%spellout-cardinal>; 1000000000: <%spellout-cardinal< billion; 1000000001: <%spellout-cardinal< billion >%spellout-cardinal>; 1000000000000: <%spellout-cardinal< trillion; 1000000000001: <%spellout-cardinal< trillion >%spellout-cardinal>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal< quadrillion; 1000000000000001: <%spellout-cardinal< quadrillion >%spellout-cardinal>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: minus >%spellout-cardinal>; x.x: <%spellout-cardinal< point >%spellout-cardinal>; Inf: infinite; NaN: not a number; %%and: 1: ' and =%spellout-cardinal-verbose=; 100: ' =%spellout-cardinal-verbose=; %%commas: 1: ' and =%spellout-cardinal-verbose=; 100: , =%spellout-cardinal-verbose=; 1000: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 1001: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas>; 1000000: , =%spellout-cardinal-verbose=; %spellout-cardinal-verbose: 0: =%spellout-numbering=; 100: <%spellout-cardinal-verbose< hundred; 101: <%spellout-cardinal-verbose< hundred>%%and>; 1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 1001: <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%and>; 100000/1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand; 100001/1000: <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas>; 1000000: <%spellout-cardinal-verbose< million; 1000001: <%spellout-cardinal-verbose< million>%%commas>; 1000000000: <%spellout-cardinal-verbose< billion; 1000000001: <%spellout-cardinal-verbose< billion>%%commas>; 1000000000000: <%spellout-cardinal-verbose< trillion; 1000000000001: <%spellout-cardinal-verbose< trillion>%%commas>; 1000000000000000: <%spellout-cardinal-verbose< quadrillion; 1000000000000001: <%spellout-cardinal-verbose< quadrillion>%%commas>; 1000000000000000000: =#,##0=; -x: minus >%spellout-cardinal-verbose>; x.x: <%spellout-cardinal-verbose< point >%spellout-cardinal-verbose>; Inf: infinite; NaN: not a number; %%tieth: 0: tieth; 1: ty-=%spellout-ordinal=; %%th: 0: th; 1: ' =%spellout-ordinal=; %spellout-ordinal: 0: zeroth; 1: first; 2: second; 3: third; 4: fourth; 5: fifth; 6: sixth; 7: seventh; 8: eighth; 9: ninth; 10: tenth; 11: eleventh; 12: twelfth; 13: =%spellout-numbering=th; 20: twen>%%tieth>; 30: thir>%%tieth>; 40: for>%%tieth>; 50: fif>%%tieth>; 60: six>%%tieth>; 70: seven>%%tieth>; 80: eigh>%%tieth>; 90: nine>%%tieth>; 100: <%spellout-numbering< hundred>%%th>; 1000: <%spellout-numbering< thousand>%%th>; 1000000: <%spellout-numbering< million>%%th>; 1000000000: <%spellout-numbering< billion>%%th>; 1000000000000: <%spellout-numbering< trillion>%%th>; 1000000000000000: <%spellout-numbering< quadrillion>%%th>; 1000000000000000000: =#,##0=.; -x: minus >%spellout-ordinal>; x.x: =#,##0.#=; Inf: infinitieth; %%and-o: 0: th; 1: ' and =%spellout-ordinal-verbose=; 100: ' =%spellout-ordinal-verbose=; %%commas-o: 0: th; 1: ' and =%spellout-ordinal-verbose=; 100: , =%spellout-ordinal-verbose=; 1000: , <%spellout-cardinal-verbose< thousand>%%commas-o>; 1000000: , =%spellout-ordinal-verbose=; %spellout-ordinal-verbose: 0: =%spellout-ordinal=; 100: <%spellout-numbering-verbose< hundred>%%and-o>; 1000: <%spellout-numbering-verbose< thousand>%%and-o>; 100000/1000: <%spellout-numbering-verbose< thousand>%%commas-o>; 1000000: <%spellout-numbering-verbose< million>%%commas-o>; 1000000000: <%spellout-numbering-verbose< billion>%%commas-o>; 1000000000000: <%spellout-numbering-verbose< trillion>%%commas-o>; 1000000000000000: <%spellout-numbering-verbose< quadrillion>%%commas-o>; 1000000000000000000: =#,##0=.; -x: minus >%spellout-ordinal-verbose>; x.x: =#,##0.#=; Inf: infinitieth;
one thousand two hundred thirty-four point five six
NumberPatterns5%digits-ordinal: 0: =#,##0=$(ordinal,one{st}two{nd}few{rd}other{th})$; -x: −>%
digits-ordinal>;
1.235th
NumberPatterns6%with-words: 0: 0 seconds; 1: 1 second; 2: =0= seconds; 60/60: <%%min<; 61/60:
<%%min<, >%with-words>; 3600/60: <%%hr<; 3601/60: <%%hr<, >>>; %%min: 0: 0 minutes; 1: 1 minute; 2: =0= minutes; %%hr: 0: 0 hours; 1: 1 hour; 2: =0= hours; %in-numerals: 0: =0= sec.; 60: =%%min-sec=; 3600: =%%hr-min-sec=; %%min-sec: 0: :=00=; 60/60: <0<>%%min-sec>; %%hr-min-sec: 0: :=00=; 60/60: <00<>%%hr-min-sec>; 3600/60: <#,##0<:>>>; %duration: 0: =%in-numerals=;
21:35
NumberPatterns9#,##0 ¤¤ 1.235 JPY
NumberPatterns10#,##0 ¤¤¤ 1.235 JPY
NumberPatterns11#,##0 ¤;(#,##0 ¤) 1.235 JP¥
NumberPatterns12#,##0 ¤ 1.235 JP¥
NumberPatterns13# 1,2K
NumberPatterns14# 1,2K
NumberPatterns15#,##0 ¤ 1.235 JP¥
(Currency for ku_Latn_JP: JPY)

divider
Collation rules (inherited) 
Explore
[reorder Latn Arab]&c
 <ç
 <<<Ç

&e
 <ê
 <<<Ê

&i
 <î
 <<<Î

&s
 <ş
 <<<Ş

&u
 <û
 <<<Û


 <<é
 <<<É


 <<í
 <<<Í


 <<ú
 <<<Ú


 <<ù
 <<<Ù

divider
Your settings: (click to change)
Powered by ICU 71.1
CLDR Version 41.0
Sunday, September 25, 2022 at 4:46:54 PM Coordinated Universal Time
Timezone ID: UTC (Change)
Label Locale:
Language
English
Region / Variant
(none)
Transliteration: off
divider

Help   Transliteration Help    

Please do not file bugs against this locale.